Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Ustawa o sporcie

---

 


 

 

WESOŁA CZASÓWKA MTB - 23 kwietnia

 

KLASYFIKACJA PANOWIE  /  KLASYFIKACJA PANIE

 

 

---

Chcesz przystąpić do GKR'u?

Pobierz i wypełnij kartę członkowską

Karta członkowska

Statut stowarzyszenia

 

 

Gostyński Klub Rowerowy Cyklista

63-800 Gostyń, ul. Mostowa 7/6

NIP 696 178 27 51

nr konta BGŻ SA o/Gostyń, 08 2030 0045 1110 0000 0194 8400

 

Kontakt: kom. 668171167 / e-mail: poczta@gkr.com.pl